νόμισμα
Ελλάδα

Όροι Χρήσης Προσωπικών Στοιχείων

recueillir de l'information

Lorsque vous visitez notre site Web, vous pouvez nous envoyer des informations, des informations personnelles que vous décidez consciemment divulguer qui sont collectées sur une sur une base globale comme vous et d'autres sur notre site Web à la recherche de la personnalisation et de recueillir le site des informations d'utilisation.

pour fournir des informations

En plus de fournir les informations ci-dessus à nos partenaires, si vous continuez à correspondre avec nous par e-mail, nous pouvons obtenir le contenu de vos e-mails avec votre adresse e-mail et nos réponses. Nous fournissons les mêmes protections pour ces communications électroniques que nous utilisons dans l'état d'entretien de l'information par la poste ou par téléphone.

l'utilisation de l'information

D'une manière générale, nous utilisons les renseignements personnels à des fins de l'administration de nos activités commerciales, offrant un service à la clientèle et la fourniture de produits et de services pour nos clients et prospects. De temps en temps, nous pouvons également utiliser les informations que nous recueillons pour vous, nous pensons que des changements importants à notre site Web, de nouveaux services et des offres spéciales, vous informer précieux. Vous avez utilisé le produit et de service offres pour envoyer des listes sont conçus et développés conformément à nos normes d'entreprise traditionnelles pour gérer la sécurité et la confidentialité des données personnelles de ses clients à protéger.

informations de sécurité

Lorsque vous envoyez des informations personnelles confidentielles telles que les numéros de carte de crédit sur notre site pour nous de logiciel de serveur sécurisé, que nous avons acquis crypte toutes les informations que vous entrez avant qu'il ne soit envoyé pour nous. Les informations sont cryptées sur le chemin et décodé une fois qu'il atteint notre site Web. Autres e-mail que vous ne pouvez pas être sûr de nous envoyer à moins que nous vous conseillons que les mesures de sécurité mises en place avant la présentation de son information.

Nous utilisons le logiciel / de sécurité de cryptage pour protéger la confidentialité des données personnelles que nous protégeons contre tout accès non autorisé ou la divulgation et de la perte accidentelle, l'altération ou la destruction. Si vous avez des questions, contactez-nous.


καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα οποία κατά την κρίση του δύνανται να μεταβληθούν ή να τροποποιηθούν. Οι χρήστες, ωστόσο, ενημερώνονται ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο αποστολής, καθώς ενέχει κινδύνους ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα πρόσωπα, μη εξουσιοδοτημένα.

Για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, το χρησιμοποιεί τεχνολογία Thawte SSL. Η Thawte είναι η δεύτερη μεγαλύτερη δημόσια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών στο διαδίκτυο και η πρώτη που εξέδωσε πιστοποιητικά σε δημόσιες υπηρεσίες εκτός ΗΠΑ. Είναι η πρώτη εταιρία που αναγνώρισε και ασφάλισε διεθνή ονόματα χώρου (IDNs) και μέχρι σήμερα έχει εκδώσει πάνω από 945.000 SSLs προστατεύοντας συναλλαγές και εταιρικές ταυτότητες σε περισσότερες από 240 χώρες. Με αυτή την τεχνολογία, κάθε στοιχείο που καταχωρεί ο επισκέπτης/χρήστης στο , κωδικοποιείται πριν βγει online και στη συνέχεια διερευνάται η αυθεντικότητα του μηνύματος και του server. Έτσι κάθε πιθανότητα υποκλοπής στοιχείων αγοράς ή ταυτότητας εκμηδενίζεται.

Τα SSL βγαίνουν σε κλίμακες, 40-bit και 128-bit. Όσο μεγαλύτερη είναι η κλίμακα, τόσο πιο δύσκολο είναι να παραβιαστεί το κωδικοποιημένο μήνυμα. Το χρησιμοποιεί SSL128-bit, το οποίο είναι ένα τρισεκατομμύριο φορές πιο αποτελεσματικό από τα αντίστοιχα των 40-bit.

Τέλος, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνει ο χρήστης όταν γίνεται μέλος του Το συνιστά στους χρήστες, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζουν τακτικά το password τους και να αποφεύγουν τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών.